Assecant el material, després d'un ruixat

Presentació d`imatges